Privacy- en cookieverklaring – Maarnse Apotheek – Maarn

Maarnse Apotheek

Maarnse Apotheek

De Maarnse Apotheek is een zelfstandige apotheek in het gezondheidscentrum Maarn horende bij de Doornse Apotheek in Doorn. Wij hebben hierdoor maar een kleine voorraad. Bestel tijdig zodat wij het in onze andere vestiging centraal kunnen klaar maken.

vragen?

Uw apotheek in Maarn

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: via de website, telefonisch en via persoonlijk contact in de apotheek. Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring Doornse Apotheek BV (Doornse en Maarnse Apotheek)

 

Doornse Apotheek BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Doornse Apotheek BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Doornse Apotheek BV bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Doornse Apotheek BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Doornse Apotheek BV  vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Doornse Apotheek BV informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Doornse Apotheek BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Doornse Apotheek BV informeert patiënten indien Doornse Apotheek BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

 

Toelichting
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

De Doornse en Maarnse Apotheek vallen met Apotheek de Sluis in Driebergen onder één organisatie. Medewerkers van de ene locatie werken soms op de andere locatie. Op alle locaties kunnen daartoe bevoegde medewerkers  in uw contactgegevens en farmaceutische gegevens kijken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners via het LSP indien u daar toestemming voor heeft gegeven. U heeft het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Zorgverleners mogen uw gegevens alleen inzien indien u bij hen onder behandeling bent.

Wij sturen informatie van verstrekte medicatie digitaal naar uw eigen huisarts zodat uw huisarts op de hoogte is van welke medicijnen u gebruikt. Dit is voor de medicatieveiligheid. Mocht u bijvoorbeeld medicatie op voorschrift van een specialist hebben gekregen, dan staat het daardoor toegevoegd in uw medicatiedossier bij uw huisarts.

Wij hebben ook uw toestemming nodig indien u medicijnen laat ophalen door een ander.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wij bestellen medicatierollen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een gespecialiseerde apotheek op basis van een verwerkersovereenkomst waarin ook hun geheimhoudingsplicht is vastgelegd.

Wij sturen declaraties naar uw zorgverzekeraar waarin alleen gegevens staan die noodzakelijk zijn voor het verwerken van die declaraties.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook heeft u het recht op verwijdering van (een deel) van uw gegevens. Recht op verwijdering geldt niet wanneer er een wettelijke uitzonderingsgrond bestaat, zoals de bewaartermijn van recepten en declaraties. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact met ons opnemen.
Indien u uw recht op verwijdering wilt uitoefenen vragen wij u hiertoe schriftelijk een verzoek te doen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

De Doornse Apotheek BV kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op onze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de Doornse Apotheek BV neemt u dan contact op:
Apotheker en intern verantwoordelijke dataveiligheid Doornse Apotheek:

Dhr. E.R. van Gogh
Kampweg 39
3941 HD Doorn
T: 0343-412300
E: ervangogh@ezorg.nl

Apotheker en intern verantwoordelijke dataveiligheid Maarnse Apotheek:

Mevr. B. Oonk
Raadhuislaan 3
3951 CH Maarn
T: 0343-443081
E: maarnse.apotheek@ezorg.nl

Onze externe FG wordt gevormd door juristen van Waveland European Lawyers (www.waveland.nu).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-10-2021.